Detský beach volejbalový kemp

O kempe

Si žiakom základnej školy? Máš rád slnko, piesok a loptu?
V tom prípade si na správnom mieste! Pridaj sa k nám a my ťa zasvätíme do tajov “Beach volleyballu”. Môžeš sa tešiť na 2 tréningy denne pod vedením našich trénerov, na rôzne hry a súťaže, nových kamarátov a hlavne kopec zábavy. Nechaj rodičov doma a prázdniny preži spolu s nami.

 • Kategórie

  6 - 10 rokov
  11 - 15 rokov
 • Miesto

  Beach Club Draždiak
 • Termíny

  05. - 09.07.2021
  19. - 23.07.2021
  02. - 06.08.2021
  16. - 20.08.2021
 • Cena

  100 - 130 €

Prihlasovací formulár

Dieťa

Fakturačné údaje

Žiadam o vystavenie faktúry:

Zákonný zástupca dieťaťa

Termín / kategória

Ako zákonný zástupca hore uvedeného dieťaťa, vyplnením a odoslaním prihlášky záväzne prihlasujem svoje dieťa na Detský prímestský beachvolejbalový kemp Draždiak 2021 vo vybranom termíne.
Odoslaním prihlášky dávam súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške. Údaje budú poskytnuté tretej osobe iba v prípade poistenia dieťaťa v rámci tábora.
Odoslaním prihlášky súhlasím so zverejňovaním zvukových a obrazových záznamov vytvorených počas konania tábora. Záznamy slúžia výlučne pre účely propagácie Beach volleyball club Bratislava.

Neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky je aj Potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré je zákonný zástupca povinný priniesť pred nástupom dieťata na tábor. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň. Účasť dieťaťa na pobyte v tábore, je podmienená úhradou ceny za tábora, podľa podmienok Organizátora - viď všeobecné informácie - spôsob platby. Úhradu vykonajte po potvrdení prihlášky.

 

Všeobecné informácie

Miesto konania:
Areál Draždiak, Tematínska 10, Bratislava - Petržalka

Kontaktné údaje:
meno: Lýdia Vozárová
telef. : 0949 585 919
mail: detskykemp@beachdrazdiak.sk

Termíny:
1. turnus: 5.7. - 9.7.2021
2. turnus: 19.7. - 23.7.2021
3. turnus: 2.8. - 6.8.2021
4. turnus: 16.8. - 20.8.2021

Vek detí:
6 - 15 rokov (podmienkou je, aby dieťa bolo žiakom základnej školy - minimálne ukončený
1.ročník a maximálne 9. ročník ZŠ)

Počet skupín:
deti budú rozdelené do dvoch skupín podľa veku v maximálnom počte 15 detí / skupinu
1. skupina - vek 6-10 rokov
2. skupina - vek 11-15 rokov

Cena za tábor:
130 € - v prípade úhrady do 14 dní pred začiatkom tábora
120 € - v prípade úhrady viac ako 14 dní pred začiatkom tábora
110 € - v prípade, ak sa dieťa zúčastní dvoch turnusov a úhrada bude vykonaná za oba turnusy pred konaním prvého z nich
100 € - v prípade, ak sa dieťa zúčastní troch a viac turnusov a úhrada bude vykonaná za všetky turnusy pred konaním prvého z nich
V prípade účasti súrodencov je platba 110 €/ turnus / dieťa.

Spôsob platby:
Po potvrdení prihlášky organizátorom vykonajte platbu bezhotovostným prevodom na bankový účet IBAN SK40 0900 0000 0006 3526 5766, ako VS použite rok a číslo turnusu (202101, 202102, 202103, 202104) a do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa.
V prípade, že požadujete pre potreby zamestnávateľa vystaviť faktúru, označte to v prihláške a vyplňte fakturačné údaje.

Cena zahŕňa:
2 x denne tréning pod vedením našich trénerov, 3 x denne stravu, detské táborové tričko, úrazové poistenie, celotáborovú hru, súťaže, k dispozícii je celé zázemie klubu, možnosť použiť sprchy na osvieženie, šatne, rôzne pomôcky na trávenie voľného času, možná exibícia profi hráčov, ceny, diplom na záver tábora, turnaj na konci tábora.

Režim dňa počas tábora:
8.30 - 9.00 - príchod detí
9.00 - 10.00 - raňajky/desiata
10.00 - 10.30 - príprava na 1. tréning (prezlečenie, presun, príprava pomôcok, hry)
10.30 - 11.30 - 1. tréning (so zameraním na kondíciu)
11.30 - 12.00 - príprava na obed (prezlečenie)
12.00 - 12.40 - obed
12.40 - 14.00 - popoludňajšií oddych, rôzne aktivity, kreatívne hry, celotáborová hra
14.00 - 15.30 - 2. tréning (so zameraním na techniku)
15.30 - 16.30 - ukončenie tréningu, olovrant, oddych, hry, vyzdvihnutie detí rodičmi

Čo by si deti mali so sebou priniesť:
• športové oblečenie na tréning (aj náhradné )
• športovú obuv - šľapky, tenisky
• oblečenie aj v prípade škaredého počasia - mikina, tepláky
• uteráčik
• pokrývku hlavy, slnečné okuliare
• uterák, plavky
• vlastnú fľašu na nápoje
• karimatku (deku)
• drobný obnos peňazí ako vreckové, v prípade, že majú záujem o občerstvenie v bufete

Čo by deti nemali so sebou nosiť:
• šperky, hodinky, retiazky, vysiace náušnice
• veľký obnos peňazí
• cenné veci
• neodporúčame drahú elektroniku, mobil