BEACHVOLLEYBALLOVÚ LIGU DRAŽDIAK
organizuje Beachvolley club Draždiak ako LETNÚ LIGU prihlásených družstiev v kategóriách MUŽI, ŽENY, MIX.

V každej kategórii štartuje max. 10 družstiev.
Zmena hráčov v družstve počas trvania súťaže nie je prípustná.
Letná liga sa organizuje formou zápasov (osem z plánovaných deviatich zápasov základnej časti sa bude hrať ako dvojzápas) prihlásených družstiev systémom v základnej časti každý s každým s následným postupom podľa poradia do Play off.

Letná liga sa v roku 2019 hrá od 21. mája do 22. augusta.

Ako hracie dni letnej ligy sú organizátorom určené:
utorok - muži 
streda - ženy
štvrtok - mix 
vždy v časoch od 19.00 a od 19.45 na ihriskách Beach Draždiak .

Rozpis zápasov pre jednotlivé družstvá je zverejnený na webových stránkach Beach Draždiak a mailom ho obdržia všetci účastníci ligy.

PRAVIDLÁ BEACHVOLLEYBALLOVEJ LIGY DRAŽDIAK
Družstvá sú povinné zabezpečiť svoju účasť na jednotlivých zápasoch s dostatočným predstihom na rozcvičku (mimo ihriska) tak, aby zápas začínal najneskôr v uvedenom čase. Rozhodovanie zápasov je v réžii zúčastnených družstiev. Hrá sa za každého počasia. Po odohraní zápasu je víťazné družstvo povinné oznámiť výsledok zápasu (uviesť sety aj body v jednotlivých setoch) organizátorovi ligy na info@beachdrazdiak.sk najneskôr do 24 hodín po termíne zápasu. Zápasy Beachvolleyballovej ligy Draždiak sa hrajú podľa platných beachvolleyballových pravidiel na dva víťazné sety do 21, tretí set do 15, vždy s rozdielom dvoch bodov.

V prípade, že sa niektoré družstvo z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť zápasu, môže si zo súperom dohodnúť náhradný termín zápasu. V prípade vzájomnej dohody je možná výmena termínov s inými družstvami.
Družstvo na strane ktorého sú prekážky je povinné informovať organizátora ligy na info@beachdrazdiak.sk a súpera s dostatočným predstihom, najneskôr 24 hodín pred termínom zápasu:
- o nekonaní zápasu v stanovenom termíne,
- o mieste a čase konania náhradného zápasu,
- o výmene termínu zápasu.
Organizácia náhradného zápasu (rezervácia ihriska, platba...) je plne v réžii zúčastnených družstiev, v prípade voľných kapacít umožní Beach Draždiak výmenu termínov. V prípade, že sa náhradný zápas neuskutoční do záverečného dňa základnej časti ligy (17.júl, 18.júl, 6. august), bude zápas kontumovaný (2:0) v neprospech družstva na strane ktorého boli prekážky, zároveň toto družstvo platí pokutu 5 eur družstvu s ktorým nemá odohratý zápas (ak pokuta nebude uhradená, zápas je automaticky skrečovaný, rovnako za každý ďalší neodohraný zápas v náhradnom termíne)..

BODOVANIE BEACHVOLLEYBALLOVEJ LIGY DRAŽDIAK
Za výhru 2:0 získava víťazné družstvo 3 body, prehra 0 bodov. Za výhru 2:1 získava víťazné družstvo 2 body, prehra 1 bod.
Po základnej časti bude osem najlepšie umiestnených družstiev na základe získaných bodov nasadené do Play off  kde sa hrá systémom K.O.
Do Play off prioritne postupujú družstvá ktoré majú menej ako tri kontumácie zápasov zo základnej časti.
Víťaz Play off sa stáva víťazom ligy.

PRIHLASOVANIE DO BEACHVOLLEYBALLOVEJ LIGY DRAŽDIAK
Do letnej ligy sa prihlasujte na beachvolleyclubdrazdiak@gmail.com najneskôr do 30.4.2019.
V prihláške uveďte meno, priezvisko, mailový a telefonický kontakt oboch hráčov družstva a kategóriu ktorej sa chcete zúčastniť.

ŠTARTOVNÉ BEACHVOLLEYBALLOVEJ LIGY DRAŽDIAK
Štartovné na LETNÚ LIGU je 50 eur na družstvo.
Úhrada pred začatím ligy do 5.5.2019 na účet SK9609000000005053868025 na základe výzvy organizátora po prihlásení uvedeným spôsobom.

V cene štartovného je zabezpečené:
- ihriská na jednotlivé zápasy
- deväť zápasov (pri naplnenej kapacite) pre každé zúčastnené družstvo + zápasy Play off
- vedenie prehľadnej tabuľky výsledkov na webových stránkach Beach Draždiak
- ako to bude tento rok s tielkami sa ešte uvidí (podľa sponzorov)
- VÍŤAZNÁ TROFEJ PRE KAŽDÉHO Z VÍŤAZOV LIGY V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH.

Víťazi LETNEJ BEACHVOLLEYBALLOVEJ LIGY DRAŽDIAK v jednotlivých kategóriách budú slávnostne ocenení na záverečných turnajoch BEACH DRAŽDIAK SERIES v septembri.  

V tejto tabuľke nájdete všetky potrebné informácie: