Black Light Neon Beach Tournament

Black Light Neon Beach Tournament
Presunutý prvý ročník absolut funny crazzy nočného turnaja pod čiernym svetlom (UV) snáď už Covid nezastaví.


Prezentácia družstiev od 18.00 do 18.15 hod. O 18.30 hod "prvý hvizd".
Prihlasovanie na beachvolleyclubdrazdiak@gmail.com, alebo v komente udalosti na fb - názov družstva + mená hráčov.
Prihlasujú sa len 4členné družstvá bez obmedzenia zloženia (muži, ženy, mixy...)
Úhrada štartovného 24 €/družstvo do polnoci štvrtka pred turnajom na účet SK9609000000005053868025 v poznámke uviesť názov družstva.
Úhrada štartovného 30 €/družstvo pri platbe na mieste konania turnaja pri prezentácii družstiev
Systém turnaja - 16 družstiev / 4 štvorčlenné skupiny / 8čkový pavúk
 

Dôležité: na ihrisku vás musí byť vidieť (z dôvodu bezpečnosti aj z dôvodu zábavy), tzn. vyberajte také oblečenie, ktoré bude výrazne vidieť pod UV svetlom.

Farbičky budú k dispozícii ;)

Späť