Black Light Neon Beach Tournament

Black Light Neon Beach Tournament
S OHĽADOM NA NOVÉ PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA BOLO PODUJATIE ZRUŠENÉ!!


Prezentácia družstiev od 18.00 do 18.15 hod. O 18.30 hod "prvý hvizd".
Prihlasovanie na beachvolleyclubdrazdiak@gmail.com, alebo v komente udalosti na fb - názov družstva + mená hráčov.
Prihlasujú sa len 4členné družstvá bez obmedzenia zloženia (muži, ženy, mixy...)
Úhrada štartovného 24 €/družstvo do polnoci štvrtka pred turnajom na účet SK9609000000005053868025 v poznámke uviesť názov družstva.
Úhrada štartovného 30 €/družstvo pri platbe na mieste konania turnaja pri prezentácii družstiev
Systém turnaja - 16 družstiev / 4 štvorčlenné skupiny / 8čkový pavúk
 

Dôležité: na ihrisku vás musí byť vidieť (z dôvodu bezpečnosti aj z dôvodu zábavy), tzn. vyberajte také oblečenie, ktoré bude výrazne vidieť pod UV svetlom.

Späť