Turnaje BEACH DRAŽDIAK SERIES WINTER organizuje Beach volley club Draždiak ako sériu turnajov v kategóriách MUŽI, ŽENY, MIX bez výkonnostného rozdelenia.

Turnaje BEACH DRAŽDIAK SERIES WINTER sa organizujú v mesiacoch  október - marec.

Zúčastniť sa môžu všetci hráči bez obmedzení. 

PRAVIDLÁ BEACH DRAŽDIAK SERIES WINTER

Maximálny počet zúčastnených družstiev je 40 MIX, 20 M, 20 Ž.

Minimálna účasť na otvorenie turnaja v kategórii Mix je 10 družstiev, v Kategórii MUŽI a ŽENY 5 družstiev v každej kategórii.

V prípade, že bude prihlásených menej družstiev ako je uvedené, turnaj sa nebude konať. 

V prípade že bude do turnaja (kategória M/Ž) prihlásených 11 družstiev, družstvo prihlásené 11 v poradí je evidované ako náhradníci, napriek potvrdzovaciemu mailu a hrať bude len 10 družstiev, alebo potom až 12 družstiev a viac. Jedenástka sa nehrá (dlhé prestoje v skupine, málo prostriedkov na zaplatenie ďalšieho kurtu...)

Termín prihlásenia na jednotlivé turnaje je vždy do polnoci štvrtka pred turnajom výlučne prostredníctvom prihlasovacieho formuláru v detaily turnaja. O prihlásení dostanete potvrdenie mailom.

Organizátor si vyhradzuje právo možnosti udeľovania “Divokých kariet” po termíne prihlasovania, pokiaľ by pridanie ďalšieho družstva (družstiev) malo priaznivý vplyv na hrací systém turnaja.

Systém turnaja (rozdelenie do skupín) bude určený v piatok pred turnajom podľa počtu prihlásených družstiev.
Prioritne sa bude hrať na 4 a 5 (výnimočne 6 a 7) členné skupiny s postupom do príslušného pavúka.

V kategórii M/Ž zo skupín postupuje max. 16 najlepších družstiev do príslušného pavúka. 

V kategórii MIX zo skupín postupuje max. 32 najlepších družstiev do príslušného pavúka.

Rozdeľovanie družstiev do skupín určujú výsledkové rebríčky letnej sezóny s prihliadnutím na špecifiká turnaja. 

Víťazné družstvo zabezpečuje úpravu ihriska po zápase, družstvo ktoré prehralo rozhoduje ďalší zápas. Na prvé zápasy dňa určuje rozhodcu organizátor (spravidla posledné štartujúce družstvo z príslušnej skupiny).

Pri turnajoch sa hrá podľa oficiálnych beachvolleyballových pravidiel  s amatérskymi úpravami z dôvodu, že zápasy si rozhodujú sami amatéri. - akékoľvek prsty cez = bod pre súpera - akýkoľvek druhý úder prstami (prihrávka spoluhráčovi) je dobrý - pri mixe podáva muž na muža, resp. na ľavú alebo pravú súperovu polovicu - tú, na ktorej stojí u súpera muž. Správnosť podania vzhľadom k postaveniu posudzuje rozhodca. Ak podá muž na ženu, žena nehrá a pýta si novú loptu. Ak žena takúto loptu prijme (či už zle alebo dobre - stačí, že javí záujem o hru), v hre sa pokračuje.

Prezentácia družstiev: 9.00 - 9.15

ŠTARTOVNÉ BEACH DRAŽDIAK SERIES WINTER
Úhrada štartovného 40 €/družstvo vždy do polnoci štvrtka pred turnajom na účet SK9609000000005053868025. Pri úhrade uveďte do poznámky kategóriu v ktorej štartujete a priezvisko aspoň jedného z hráčov družstva - napr. MIX Fekete Open. Úhrada štartovného 45 €/družstvo pri platbe na mieste konania turnaja pri prezentácii družstiev.

MINIMÁLNE ŠTANDARDY BEACH DRAŽDIAK SERIES WINTER
Všetci účastníci turnajov majú v cene štartovného okrem garantovaného minimálneho počtu štyroch zápasov, zabezpečený iontový nápoj. Víťazi turnajov na 1, 2 a 3 mieste získajú víťaznú trofej.


HERNÝ SYSTÉM
V skupinách sa hrá systémom každý s každým na dva hraté sety do 15 s dvojbodovým rozdielom.

V postupovom pavúku, vrátane semifinále a zápasu o 3.miesto sa hrá na dva vyhraté sety do 15 s dvojbodovým rozdielom.
Finále sa hrá na dva vyhraté sety do 21 s dvojbodovým rozdielom (iba ak by ste chceli ;)

BODOVANIE ZÁPASOV V SKUPINÁCH.
Zápas 2:0 – 3 body pre víťazné družstvo, 0 bodov pre družstvo s prehrou
Zápas 1:1 - 2 body pre víťazné družstvo, 1 bod pre družstvo s prehrou
Zápas 1:1 remíza -  1,5 boda pre každé družstvo.

V prípade rovnosti získaných bodov pri dvoch družstvách rozhoduje vzájomný zápas, pri troch a viac družstvách pomer lôpt.

POSTUPOVÝ KĽÚČ.
Podľa časových a kapacitných možností v kategórii M/Ž zo skupín postupuje max. 16 najlepších družstiev do príslušného pavúka. V kategórii MIX zo skupín postupuje max. 32 najlepších družstiev do príslušného pavúka.

Po prehratom zápase v pavúku družstvo z turnaja vypadáva (s výnimkou semifinále).

Na turnajoch s účasťou 5, 6 a 7 družstiev s hrá systémom každý s každým bez postupu do pavúka, vyhodnotenie po zrátaní bodov. Po vzájomnej dohode družstiev a organizátora (ak to umožní časový rozpis) je možná zmena v dĺžke (všetky do 21), alebo počte (všetko na dva vyhraté) setov.
Na turnajoch s účasťou 8 a viac družstiev sa postupuje do štandardných turnajových pavúkov podľa systému:
A1/D4, B1/C4, C1/B4, D1/C4.....

Každý hráč svojou účasťou na turnaji vyjadruje vôľu riadiť sa týmito pravidlami.