Turnaje BEACH CLUB DRAŽDIAK SUMMER SERIES organizuje Beach volley club Draždiak ako sériu turnajov v kategóriách MUŽI, ŽENY, MIX s výkonnostným rozdelením na OPEN a AMATÉR.

Turnaje BEACH CLUB DRAŽDIAK SUMMER SERIES sa organizujú v mesiacoch apríl - september.

Vyvrcholením každej série budú záverečné turnaje organizované v jednotlivých kategóriách a výkonnostných triedach.

TURNAJE KATEGÓRIE OPEN (séria O).
Zúčastniť sa môžu všetci hráči bez obmedzení.

TURNAJE KATEGÓRIE AMATÉR (séria A).
Zúčastniť sa môžu:
Hráči bez účasti v hlavnej súťaži niektorého z turnajov Majstrovstiev SR (kategórie A a B) v ostatnej a aktuálnej sezóne 2023/2024 (sledované obdobie - posledných 12 kalendárnych mesiacov).
Hráči s účasťou v uvedenej súťaži v ostatnej a aktuálnej sezóne 2023/2024 s umiestnením na 9. mieste a horšie.
Obdobne platí pre najvyššie zahraničné beachvolejbalové súťaže.
Hráči bez účasti na súpiskách Extraligových družstiev SR v halovom volejbale v ostatnej a aktuálnej sezóne 2023/2024.
Obdobne platí pre najvyššie zahraničné súťaže halového volejbalu.
(o zaradení hráča do kategórie v prípade pochybností rozhoduje organizátor)
       
PRAVIDLÁ BEACH CLUB DRAŽDIAK SUMMER SERIES 
Minimálna účasť na otvorenie turnaja v jednotlivej kategórii je 5 družstiev. V prípade, že bude v kategórii MUŽI A / ŽENY A / MIX A prihlásených menej ako 5 družstiev, bude táto kategória zlúčená s kategóriou MUŽI O / ŽENY O / MIX O.

V prípade, že bude v kategórii MUŽI O / ŽENY O / MIX O prihlásených menej ako 5 družstiev, turnaj v uvedenej kategórii sa nebude konať. Do turnaja kategórie A budú presunuté len družstvá, ktorých hráči spĺňajú podmienky účasti v kategórii A.
Termín prihlásenia na jednotlivé turnaje je vždy do polnoci štvrtka pred turnajom výlučne prostredníctvom prihlasovacieho formuláru v detaily turnaja. O prihlásení dostanete potvrdenie mailom.

Organizátor si vyhradzuje právo možnosti udeľovania “Divokých kariet” po termíne prihlasovania, pokiaľ by pridanie ďalšieho družstva (družstiev) malo priaznivý vplyv na hrací systém turnaja.

Systém turnaja (rozdelenie do skupín) bude určený v piatok pred turnajom podľa počtu prihlásených družstiev.
Kategória A  sa bude prioritne hrať na 4 a 5 (výnimočne 6 a 7) členné skupiny s postupom do príslušného pavúka.
Kategória O  sa bude prioritne hrať na 3 a 4 (výnimočne 5) členné skupiny s postupom do príslušného pavúka.


Podľa možnosti (kapacity) turnaja zo skupín postupujú všetky družstvá do príslušného pavúka. Turnajový systém a postupový kľúč nájdete TU.
Ak kapacita turnaja neumožní postup všetkých družstiev do pavúka, organizátor určuje počet postupujúcich družstiev.

Rozdeľovanie družstiev do skupín určujú aktuálne rebríčky “Nasadenie Draždiak” v príslušnej kategórii (muži O, muži A, ženy O, ženy A, mix O, mix A viď. sem).

Víťazné družstvo zabezpečuje úpravu ihriska po zápase, družstvo ktoré prehralo rozhoduje ďalší zápas. Na prvé zápasy dňa určuje rozhodcu organizátor (spravidla posledné štartujúce družstvo z príslušnej skupiny).

Pri turnajoch kategórie O sa hrá podľa oficiálnych beachvolleyballových pravidiel  s výnimkou hry - pri mixe podáva muž na muža, resp. na ľavú alebo pravú súperovu polovicu - tú, na ktorej stojí u súpera muž. Správnosť podania vzhľadom k postaveniu posudzuje rozhodca. Ak podá muž na ženu, žena nehrá a pýta si novú loptu. Ak žena takúto loptu prijme (či už zle alebo dobre - stačí, že javí záujem o hru), v hre sa pokračuje.

Pri turnajoch kategórie A sa hrá podľa oficiálnych beachvolleyballových pravidiel s amatérskymi úpravami z dôvodu, že zápasy si rozhodujú sami amatéri. - akékoľvek prsty cez = bod pre súpera - akýkoľvek druhý úder prstami (prihrávka spoluhráčovi) je dobrý - pri mixe podáva muž na muža, resp. na ľavú alebo pravú súperovu polovicu - tú, na ktorej stojí u súpera muž. Správnosť podania vzhľadom k postaveniu posudzuje rozhodca. Ak podá muž na ženu, žena nehrá a pýta si novú loptu. Ak žena takúto loptu prijme (či už zle alebo dobre - stačí, že javí záujem o hru), v hre sa pokračuje.

Prezentácia družstiev: 8.30 - 8.45 (časy sa môžu meniť v závislosti na ročných obdobiach)

ŠTARTOVNÉ BEACH CLUB DRAŽDIAK SUMMER SERIES
Úhrada štartovného vždy do polnoci štvrtka pred turnajom na účet SK9609000000005053868025. Pri úhrade uveďte do poznámky kategóriu v ktorej štartujete a priezvisko aspoň jedného z hráčov družstva - napr. MIX Fekete Open. Úhrada navýšeného štartovného pri platbe na mieste konania turnaja pri prezentácii družstiev.

V prípade že hráč neuhradí štartovné na účet a nedostaví sa na turnaj bez toho aby sa z turnaja odhlásil predpísaným sôsobom (viď. mail potvrdzujúci prihlásenie na turnaj) môže sa na ďalší turnaj prihlásiť až po úhrade pokuty 5 eur.

MINIMÁLNE ŠTANDARDY BEACH DRAŽDIAK SUMMER SERIES
Všetci účastníci turnajov majú v cene štartovného okrem garantovaného minimálneho počtu štyroch (A), alebo troch (O) zápasov, zabezpečené aj občerstvenie. Víťazi turnajov na 1, 2 a 3 mieste získajú víťaznú trofej. Víťazná dvojica získava tielka BEACH CLUB DRAŽDIAK SUMMER SERIES. Víťazi môžu dostať aj iné ceny, podľa dostupnosti a sponzorov.

BODOVANIE ÚČASTNÍKOV TURNAJOV BEACH DRAŽDIAK SUMMER SERIES
Každý účastník turnaja bude bodovaný podľa umiestnenia na turnaji v závislosti na počte účastníkov a kategórii v ktorej sa turnaja zúčastnil. Za každé zúčastnené družstvo sa rozdeľuje 10 bodov. Napr. ak sa turnaja v kategórii Muži Amatér zúčastní 11 dvojíc víťazná dvojica získava 110 bodov, tzn. každý hráč z dvojice po 55 bodov. Druhá dvojica dostane 100 bodov, tretia 90, štvrtá 80.... posledná 10 bodov.

FINÁLOVÉ TURNAJE BEACH CLUB DRAŽDIAK SUMMER SERIES
Finálový turnaj BEACH CLUB DRAŽDIAK SUMMER SERIES sa bude konať v septembri.


Každý hráč svojou účasťou na turnaji vyjadruje vôľu riadiť sa týmito pravidlami.