POČET DRUŽSTIEV NA TURNAJI.
Minimálny počet pre uskutočnenie turnaja v jednotlivej kategórii je päť družstiev.


SYSTÉM NASADENIA DO TURNAJA.
Do turnaja sú hráči nasadzovaní na základe aktuálneho počtu bodov (súčet oboch členov družstva) v rebríčkoch ENTRY Draždiak v jednotlivých kategóriách.

Podľa počtu zúčastnených družstiev sa rozdeľujú do skupín. Adekvátne vo verzii troj a štvrčlenných skupín v kategórii Open. 

HERNÝ SYSTÉM.
V skupinách sa hrá systémom každý s každým na dva hraté sety do 15 s dvojbodovým rozdielom.
V postupovom pavúku, vrátane semifinále a zápasu o 3.miesto sa hrá na dva vyhraté sety do 15 s dvojbodovým rozdielom.
Finále sa hrá na dva vyhraté sety do 15 s dvojbodovým rozdielom.

BODOVANIE ZÁPASOV V SKUPINÁCH.
Zápas 2:0 – 3 body pre víťazné družstvo, 0 bodov pre družstvo s prehrou
Zápas 1:1 - 2 body pre víťazné družstvo, 1 bod pre družstvo s prehrou
Zápas 1:1 remíza -  1,5 boda pre každé družstvo.

V prípade rovnosti získaných bodov pri dvoch družstvách rozhoduje vzájomný zápas, pri troch a viac družstvách pomer lôpt.

POSTUPOVÝ KĽÚČ.
Podľa časových a kapacitných možností postupujú zo skupín všetky zúčastnené družstvá.
Po prehratom zápase v pavúku družstvo z turnaja vypadáva (s výnimkou semifinále).
Na turnajoch s účasťou 5, 6 a 7 družstiev s hrá systémom každý s každým bez postupu do pavúka, vyhodnotenie po zrátaní bodov. Po vzájomnej dohode družstiev a organizátora (ak to umožní časový rozpis) je možná zmena v dĺžke (všetky do 21), alebo počte (všetko na dva vyhraté) setov.
Na turnajoch s účasťou 8 a viac družstiev sa postupuje do štandardných turnajových pavúkov podľa systému:
Porovnávajú sa len družstvá na prvých miestach v jednotlivých skupinách.
- najprv podľa počtu získaných bodov
- v prípade rovnosti získaných bodov rozhoduje pomer lôpt
Ostatné družstvá sa nasadzujú do pavúka podľa poradia prvých v skupine.

Príklad:

Organizátor si vyhradzuje právo možnosti zmeny systému, pokiaľ by to malo priaznivý vplyv na priebeh turnaja.