Každý účastník turnaja série BDSS bude bodovaný podľa umiestnenia na turnaji v závislosti na počte účastníkov a kategórii v ktorej sa turnaja zúčastnil.

Za každé zúčastnené družstvo sa rozdeľuje 10 bodov.

Body sa získavajú v jednotlivých kategóriách:
Muži A, Muži O, Ženy A, Ženy O.

Napr. ak sa turnaja v kategórii Muži Amatér zúčastní 11 dvojíc víťazná dvojica získava 110 bodov, tzn. každý hráč z dvojice po 55 bodov. Druhá dvojica dostane 100 bodov, tretia 90, štvrtá 80.... posledná 10 bodov.

Po vyhodnotení augustových turnajov  BDSS sa body zrátajú (body získané na finálových turnajoch sa do hodnotenia K&Q nezapočítavajú), následne muž a žena z najvyšším počtom bodov v príslušnej kategórii vyhrávajú hodnotné ceny.

Víťazi KING & QUEEN of BEACH DRAŽDIAK SUMMER SERIES v jednotlivých kategóriách budú slávnostne ocenení na finálových turnajoch BEACH DRAŽDIAK SUMMER SERIES v septembri.