Detský beach volejbalový tábor

O tábore

Si žiakom základnej školy? Máš rád slnko, piesok a loptu?
V tom prípade si na správnom mieste! Pridaj sa k nám a my ťa zasvätíme do tajov “Beach volleyballu”. Môžeš sa tešiť na 2 tréningy denne pod vedením našich trénerov, na rôzne hry a súťaže, nových kamarátov a hlavne kopec zábavy. Nechaj rodičov doma a prázdniny preži spolu s nami.

 • Kategórie

  7 - 15 rokov
 • Miesto

  Beach Club Draždiak
 • Termíny

  08.7. - 12.7.2024
  22.7. - 26.7.2024
  05.8. - 09.8.2024
  12.8. - 16.8.2024 
 • Cena

  150 - 170 €

Prihlasovací formulár

Dieťa

Fakturačné údaje

Žiadam o vystavenie faktúry:

Zákonný zástupca dieťaťa

Termín / kategória

Ako zákonný zástupca hore uvedeného dieťaťa, vyplnením a odoslaním prihlášky záväzne prihlasujem svoje dieťa na Detský prímestský beachvolejbalový tábor Draždiak 2024 vo vybranom termíne.
Odoslaním prihlášky dávam súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške. Údaje budú poskytnuté tretej osobe iba v prípade poistenia dieťaťa v rámci tábora.
Odoslaním prihlášky súhlasím so zverejňovaním zvukových a obrazových záznamov vytvorených počas konania tábora. Záznamy slúžia výlučne pre účely propagácie Beach volleyball club Bratislava.

Neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky je aj Potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré je zákonný zástupca povinný priniesť pred nástupom dieťata na tábor. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň. Účasť dieťaťa na pobyte v tábore, je podmienená úhradou ceny za tábora, podľa podmienok Organizátora - viď všeobecné informácie - spôsob platby. Úhradu vykonajte po potvrdení prihlášky.

 

Všeobecné informácie

Miesto konania:
Areál Draždiak, Tematínska 10, Bratislava - Petržalka

Kontaktné údaje:
meno: Alexandra Bagiová
mobil: 0948 022 856
mail: detskykemp@beachdrazdiak.sk

Termíny:
1. turnus: 8.7. - 12.7.2024
2. turnus: 22.7. - 26.7.2024
3. turnus: 5.8. - 9.8.2024
4. turnus: 12.8. - 16.8.2024

Vek detí:
7 - 15 rokov (podmienkou je, aby dieťa bolo žiakom základnej školy - minimálne ukončený
1.ročník a maximálne 9. ročník ZŠ)

Počet skupín:
deti budú rozdelené do skupín podľa veku a úrovne, v maximálnom počte 15 detí na skupinu

Cena za tábor:
170 € - úhrada minimálne 14 dní pred začiatkom tábora
150 € - pre členov klubu, úhrada minimálne 14 dní pred začiatkom tábora
Za člena klubu sa považuje dieťa, ktoré má v čase prihlasovania na tábor platnú registráciu bez nedoplatkov, t.j. navštevovalo beachvolejbalové tréningy počas školského roka 2023/2024.

Spôsob platby:
Po obdržaní e-mailu potvrdzujúceho prihlášku vykonajte platbu bezhotovostným prevodom na bankový účet IBAN SK40 0900 0000 0006 3526 5766.
Dôležité! Prosíme o uvádzanie VS, ktorý obdržíte v potvrdzujúcom e-maili, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa.
V prípade, že požadujete pre potreby zamestnávateľa vystaviť faktúru, označte to v prihláške a vyplňte fakturačné údaje.

Cena zahŕňa:
2 x denne tréning pod vedením našich trénerov, 3 x denne strava, detské táborové tričko, úrazové poistenie, celotáborová hra a aktivity,súťaže. K dispozícii je celé zázemie klubu, možnosť použiť sprchy na osvieženie, šatne, rôzne pomôcky na trávenie voľného času, možná exibícia profi hráčov, ceny, diplom na záver tábora, turnaj na konci tábora.

Režim dňa počas tábora*:
8.30 - 8.45 - príchod detí (prosíme, dodržať čas)
9.00 - 10:00 - 1. tréning so zameraním na kondíciu
10.00 - 10.30 - desiata
10.30 - 12.00 - dopoludnajšie aktivity, hry, metodika beachvolejbalu
12.00 - 12.45 - obed
12.45 - 14.00 - popoludňajšií oddych, rôzne aktivity, kreatívne hry, celotáborová hra
14.00 - 15.30 - 2. tréning so zameraním na techniku
15.30 - 15.45 - olovrant
15.45 - 16.30 - ukončenie tréningu, olovrant, oddych, hry, vyzdvihnutie detí rodičmi

Čo by si deti mali so sebou priniesť:
• športové oblečenie na tréning (aj náhradné!),
• športovú obuv - šľapky AJ tenisky,
• oblečenie aj v prípade škaredého počasia - mikina, tepláky,
• uterák,
• pokrývku hlavy, slnečné okuliare,
• uterák, plavky,
• vlastnú fľašu na nápoje,
• karimatku (deku),
• drobný obnos peňazí ako vreckové, v prípade, že majú záujem o občerstvenie v bufete.

Čo by deti nemali so sebou nosiť:
• šperky, hodinky, retiazky, vysiace náušnice,
• veľký obnos peňazí,
• cenné veci,
• neodporúčame drahú elektroniku, mobil.