Vaše 2%

Vaše 2%
Beachvolejbalisti a priatelia športu. Podporte naše snaženie pre rozvoj plážových športov darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj občianske združenie BEACHVOLLEYBALL CLUB BRATISLAVA, ktoré stojí za rozvojom a prevádzkou  športového areálu na Draždiaku.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vás a Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ?
1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov:    BEACH VOLLEYBALL CLUB BRATISLAVA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     Bebravská 11, 821 07 Bratislava
Právna forma:                                   občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):      42184568
6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate daňové priznanie sami?
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:    BEACH VOLLEYBALL CLUB BRATISLAVA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     Bebravská 11, 821 07 Bratislava
Právna forma:                                   občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):      42184568
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:    BEACH VOLLEYBALL CLUB BRATISLAVA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:     Bebravská 11, 821 07 Bratislava
Právna forma:                                   občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):      42184568
5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ďakujeme

BEACHVOLLEY CLUB BRATISLAVA

Späť