Začiatok letnej sezóny 2020

Začiatok letnej sezóny 2020
Od 1. mája 2020 spúšťame letnú sezónu

Napriek tomu, že už môžete využívať vonkajšie športoviská, čaká vás pár obmedzení vyplývajúcich z Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.

Bezpečnostné pokyny pre vstup do areálu:
- Vstup je povolený len športujúcim hráčom s rezerváciou.
- Po areáli sa môžete pohybovať len v rúškach chrániacich horné dýchacie cesty.
- Pri hre môžete rúško odložiť.
- Na kurte môžu byť max.2 hráči na jednej strane a 2 hráči na druhej strane.
- Dodržiavajte minimálny odstup 2 metre.
- Vnútorné priestory šatní, WC, a spŕch nie sú k dispozícii.
- Riaďte sa pokynmi personálu.

Ste vítaní pokiaľ ste celkom zdraví vy aj ostatní členovia vašej domácnosti.

Späť